Tjenester

Hva gjør vi?

Eierskifterapport

En eierskifterapport er en enkel men grundig tilstandsrapport som retter søkelyset på de bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger. Eierskifterapport er en av flere tilstandsrapporter basert på Norsk Standard NS 3600. Eierskifterapport benyttes ved omsetning av bolig eller som en tilstandsanalyse. En vesentlig forskjell mellom eierskifterapporten og andre alternativer i markedet, er at den bare kan utføres av fagfolk.

VVS-rapport

VVS-rapport er aktuell for deg som enten har oppdaget mangler eller ufagmessig rørleggerarbeid i ditt hjem, eller om du kun ønsker en gjennomgang av dine sanitærinstallasjoner. Her går vi gjennom VVS-anlegget ditt og redegjør våre funn i en utfyllende rapport.

Adresse

Bergen, Norway

Åpningstider

Døgnåpen Mandag – lørdag

Telefonnummer

(+47) 404 73 835